ASAL-USUL NAMA TEMPAT DAN KISAH SEJARAH

Bau ‘Maung’ yang dikeluarkan oleh sebuah batu besar yang terdapat disini telah mengilhamkan nama ‘ Batu Maung’ kepada orang tua-tua di kampung nelayan.

Salah sebuah kisah satra rakyat yang terkenal , ‘Tapak Gedembai’ iaitu tapak kaki besar ‘ Sang Gedembai’ dikatakan kononnya masih lagi terdapat di tepi laut sehingga hari ini. kononnya sewaktu hendak melarikan diri, Sang gedemdai telah meninggalkan tapak kaki kirinya di Batu Maung sedangkan tapak kaki kanannya di Pulau Aman.

Kesan-Kesan peninggalan kubu tentera British terdapat di Bukit Punjab.