ASAL-USUL NAMA TEMPAT DAN KISAH SEJARAH

Penduduk-penduduknya yag awal telah mendirikan pondok-pondok dengan hanya menggunakan upeh pinang sebagai bumbung dan dinding serta lantai dan tiang ialah dari batang pinang.

Mereka juga ialah pelarian-pelarian perang siam. Di bukit kubur, pernah dijumpai orang kubur yang bertandakan dua batang gading gajah tetapi sukar sekali untuk dicari sekarang kerana semak-samun.