ASAL-USUL NAMA TEMPAT DAN KISAH SEJARAH

Nama tersebut berpunca dari banyaknya tiram-tiram yang boleh dicari di sungai tersebut. Penduduk-penduduk awalnya ialah pelarian perang Siam juga.